Sylvia Maj

Sylvia Maj werkt via de wet langdurige zorg (wlz) en vnl voor cliënten met een CIZ indicatie en een Persoons Gebonden Budget (PGB). De begeleiding is langdurig en dient ter ondersteuning van zelfstandig (begeleid) wonen of ter voorbereiding om op termijn zelfstandig te gaan wonen. Omdat de trajecten intensief en voor langere periodes zijn kan Sylvia Maj beperkt nieuwe cliënten aannemen. Informatie voor persoonlijke begeleiding  kan via ln.jamaivlysobfsctd@aivlys worden opgevraagd.

Scroll naar boven